Τι είναι το ISO 39001

Το ISO 39001 αναπτύχθηκε για εταιρείες που διαθέτουν στόλο οχημάτων με σκοπό την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των εξ αυτών σοβαρών τραυματισμών και θανάτων.

Αφορά τους οργανισμούς όπως:

 • Μεταφορικές εταιρείες
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Εταιρείες Διανομής
 • Σχολεία που μεταφέρουν τους μαθητές τους
 • Εταιρείες που μεταφέρουν επιβάτες (ΚΤΕΛ, ταξί)
 • courier
 • Και οποιονδήποτε οργανισμό, η δραστηριότητα του οποίου απαιτεί κυκλοφορία οχημάτων του στο οδικό δίκτυο.

Οι κύριες απαιτήσεις είναι:

 • Αναγνώριση κινδύνου και Εκτίμηση Επικινδυνότητας σχετικά με την οδική ασφάλεια.
 • Ο προσδιορισμός δεικτών και στόχων για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας
 • Εμπέδωση της νοοτροπίας οδικής ασφάλειας στους εργαζομένους
 • Εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις
 • Την διάθεση πόρων για την απόκτηση μέσων προστασίας των εργαζομένων που εμπλέκονται με την οδική ασφάλεια και κατάλληλου εξοπλισμού για τα οχήματα.
 • Τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων – και του Κ.Ο.Κ.
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών που θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκδήλωσης συμβάντων

Τα οφέλη από την εφαρμογή του είναι:

 • Μείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.
 • Μειωμένες δαπάνες επισκευών.
 • Αποφυγή δυσφήμισης του οργανισμού.
 • Μείωση των χαμένων ωρών χρήσης οχημάτων.
 • Μείωση των ασφαλίστρων.
 • Μη καταβολή αποζημιώσεων λόγω οδικών ατυχημάτων.
 • Μείωση των προστίμων και των κυρώσεων λόγω τροχαίων παραβάσεων.

Ένας οργανισμός που έχει Σύστημα Οδικής Ασφάλειας (Σ.ΟΔ.Α.) δείχνει στους πελάτες του και τρίτους εμπλεκόμενους την δέσμευσή του στην Πολιτική Οδικής Ασφάλειας.

Η QualityPath διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων καθιστώντας την αποτελεσματική στην ανάπτυξη Συστημάτων ISO 39001.
Για πληροφορίες και προσφορά επικοινωνήστε στα 251400002, 2104284678 email info@qualitypath.gr web. www.qualitypath.gr