Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ποία είναι η διαδικασία για την εγκατάσταση ενός διαχειριστικού συστήματος ποιότητας;

Οι ενέργειες που ακολουθούμε χωρίζονται σε δύο φάσεις.

Την φάση της μελέτης και προετοιμασίας του διαχειριστικού μας συστήματος (που αναλαμβάνει ο σύμβουλος) και,

Την φάση της επιθεώρησης από το φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος απαιτεί τις περισσότερες φορές το σύστημα να «τρέχει» για τουλάχιστον 1-2 μήνες πριν την επιθεώρηση.

Ποια είναι τα στάδια του έργου της μελέτης και προετοιμασίας μέχρι την επιθεώρηση από το φορέα;

Τα στάδια είναι χονδρικά 10:

 1. Λεπτομερής καταγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης της εταιρείας σας (ανάλυση διεργασιών, διαδικασίες, έντυπα, οργανόγραμμα, καθήκοντα, έλεγχοι, αξιολόγηση προμηθευτών, οδηγίες εργασίας προς το προσωπικό, νομοθεσίες και κανονισμοί σχετικοί με τον κλάδο δραστηριοποίησης, άδειες λειτουργίας κτλ).
 2. Ορίζεται ο υπεύθυνος ποιότητας που είναι και ο σύνδεσμος μεταξύ του σύμβουλου και της εταιρείας, η ομάδα ποιότητας και καθορίζονται οι στόχοι ποιότητας της εταιρείας ανά έτος.
 3. Ορίζονται μια ημερομηνία στόχος για την επιθεώρηση από το φορέα, τα ορόσημα και τα meetings μέχρι την ημερομηνία επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
 4. Παραδίδονται τμηματικά τα πρότυπα αρχεία με τις διεργασίες, τις διαδικασίες, τα έντυπα, τις οδηγίες εργασίας τα διαγράμματα κτλ.
 5. Εκπαίδευση στο προσωπικό στα έντυπα και την τήρηση των διαδικασιών.
 6. Παραδίδεται το εγχειρίδιο (manual) διαδικασιών και η πολιτική ποιότητας.
 7. Αποστολή αιτήσεων για προσφορές από τους φορείς πιστοποίησης. Απόφαση με ποιόν φορέα θα πάμε.
 8. Συμπληρώνονται όλα τα έντυπα, εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες και γίνεται η αξιολόγηση των προμηθευτών και η έρευνα ικανοποίησης των πελατών.
 9. Γίνεται η εσωτερική επιθεώρηση και η ανασκόπηση ποιότητας. Γίνονται οι τελικές διορθώσεις.
 10. Επιθεώρηση από το φορέα Πιστοποίησης και η διόρθωση των παρατηρήσεων ή μη συμμορφώσεων.

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001;

Τα οφέλη είναι μεταξύ άλλων:

 • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου
 • Η προσέλκυση επενδύσεων
 • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων
 • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το ISO 9001;

H τρέχουσα έκδοση είναι αυτή του έτους 2008, η οποία αναθεώρησε την έκδοση του έτους 2000.

Πόσα πιστοποιητικά ISO 9001 έχουν εκδοθεί παγκοσμίως;

Μέχρι το 2010 είχαν εκδοθεί περίπου 1.000.000 πιστοποιητικά ISO 9001, με πρώτη την Κίνα (που κατέχει το 25% των συνολικών πιστοποιήσεων) και έπονται η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ρωσία και η Γερμανία, Μεγ. Βρετανία, Ινδία, ΗΠΑ και Κορέα.

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά το πρότυπο ISO 22000 (αλλά και τα «ιδιωτικά» συστήματα BRC, IFS, FSSC22000;

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Σ.Δ.Α.Τροφίμων είναι μεταξύ άλλων:

 • Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η προσέλκυση μεγάλων πελατών (supermarkets, εξαγωγείς κτλ)
 • Η προσέλκυση επενδύσεων
 • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 • Η μείωση του κόστους από την «κακή ποιότητα»

Τι είναι το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων IFS;

Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που, παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία κτλ)

Τι είναι το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων BRC;

Είναι το αντίστοιχο με το IFS πρότυπο που έχει αναπτύξει ο σύνδεσμος των σούπερ μάρκετ της Αγγλίας, για τις επιχειρήσεις που, παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή σε χώρες της αγγλοσαξονικές χώρες κεντρικής Ευρώπης (Αγγλία, Ιρλανδία, Αυστραλία, Ολλανδία κτλ).

Τι είναι το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων Food Safety System Certification 22000;

Είναι το αντίστοιχο με το IFS και BRC πρότυπο που έχει αναπτύξει ο σύνδεσμος των εταιρειών τροφίμων και ποτών τ ης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Food and Drink Industries of the European Union (CIAA)) αφορά όλα προϊόντα που κυκλοφορούν σε χώρες της ΕΕ και είναι ένα Σ.Δ.Α.Τροφίμων που αναγνωρίζει ο διεθνής Οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων (Global Food Safety Initiative GFI).

Ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά το ISO 22000;

H τρέχουσα έκδοση είναι αυτή του έτους 2005.

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001;

Τα οφέλη είναι μεταξύ άλλων:

 • Η αύξηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η προσέλκυση επενδύσεων
 • Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 • Η μείωση των ρύπων και αποβλήτων
 • Η εφαρμογή της νομοθεσίας

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

Είναι πολλοί, μία λίστα μπορείτε να κατεβάσετε από τον κατάλογο φορέων που είναι διαπιστευμένοι στο Ε.ΣΥ.Δ (Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Περάν όμως αυτών στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται και μια σειρά φορέων πιστοποίησης οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι σε άλλους καταλόγους διαπίστευσης όπως ο UKAS (αγγλικός), ο DGA (Γερμανικός), COFRAC (Γαλλικός) κτλ. και οι οποίοι μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης (MLA - agreements) αναγνωρίζονται και στην Ελλάδα και αντιστρόφως.